Klachtenreglement


Klachtenreglement

Per 1 januari 2017 voldoet onze praktijk aan alle verplichtingen van de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg). De WKKGZ waarborgt dat patiënten kunnen vertrouwen op goede zorg en een goede, snelle en laagdrempelige afhandeling van klachten en geschillen.

Natuurlijk doen wij, Kinderfysiotherapie Praktijk Uithoorn, er alles aan om de behandeling en het contact zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat u een klacht heeft over de behandeling van uw fysiotherapeut of over de praktijk. Bespreek dit gerust met uw behandelend therapeut. Grote kans dat u samen tot een passende oplossing komt.

Levert dit gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u contact zoeken met de Klachtencommissie fysiotherapie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Onze praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF.

 

Klachten commissie van het KNGF

Secretaris Klachtencommissie
Postbus 248

3800 AE Amersfoort
Tel 033 467 29 29