Praktijkfolder


In onze praktijk worden uitsluitend kinderen behandeld. Wij zijn specialist op het gebied van het bewegen van kinderen en jeugdigen tussen de 0-18 jaar.

In de praktijk werken meerdere kinderfysiotherapeuten waaronder Wilma van Hoek-Zwebe (kinderfysiotherapeut- pedagoog) en Corien Baijens (kinderfysiotherapeut- Msc). Beiden staan geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) en de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Kinder- en Jeugdzorg (NVKF).

U kunt bij ons terecht voor o.a. vroegbehandeling van zuigelingen, behandeling van kinderen met een Cerebraal Parese, orthopedische afwijkingen, sportletsels, jeugdreuma, een motorische ontwikkelingsachterstand, schrijfproblemen, aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden.

Specifieke behandelmethoden die we in onze praktijk aanbieden zijn:
Sensorische Integratie Therapie, groepsbehandeling voor kinderen met overgewicht (Kidzfit) en incontinentiebehandeling. Naast onze werkzaamheden in de praktijk zijn wij ook verbonden aan het Kinderhospice “De Biezenwaard” van de Stichting Ons Tweede Thuis en werken wij samen met de basisscholen in Uithoorn.

Locaties
Kinderfysiotherapie Uithoorn
Gezondheidscentrum Waterlinie
Koningin Máximalaan 30 E
1421 LC Uithoorn
Locatie in het gezondheidscentrum: BG 033 en 034; begane grond, ruimte 3 rechter gang, 1e wachtruimte links.

Telefoonnummers:
0650921385 (Corien Baijens)
0620530371 (Wilma van Hoek)

Bereikbaarheid
Openingstijden:
maandag-vrijdag van 8:00 tot 19.00 uur

Telefonische bereikbaarheid:
0650921385 (Corien Baijens)
0620530371 (Wilma van Hoek)

Mocht u het antwoordapparaat krijgen, wilt u dan zo vriendelijk zijn uw naam en telefoonnummer in te spreken, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug.

Informatie over verzekeringen
Vanaf januari 2006 zijn wij direct toegankelijk, d.w.z. dat u voor een eerste consult geen verwijzing meer nodig heeft van uw (huis)arts.
Tijdens het eerste consult vindt er eerst een screening plaats, duurt ongeveer 10 minuten. Aan de hand van een anamnese wordt bepaald of U voor de klacht of hulpvraag bij de kinderfysiotherapeut op de juiste plek bent. Meteen daarna vindt een onderzoek na screening plaats, waarin bekeken wordt of kinderfysiotherapie nodig is. Indien blijkt dat de indicatie / diagnose van uw kind op de chronische lijst vermeld staat, is er altijd een verwijzing van de huisarts of specialist nodig.

Vanaf januari 2006 is er sprake van een basis zorgverzekering. Kinderen tot 18 jaar zijn hierbij gratis mee verzekerd. Bij de zorgverzekeringen is kinderfysiotherapie in het basispakket opgenomen. Dit houdt in dat de kinderen recht hebben op 9 behandelingen per indicatie, en bij onvoldoende resultaat in de meeste gevallen op nogmaals 9 behandelingen. Indien er sprake is van een aanvullende verzekering van de ouders, vallen de kinderen ook onder deze aanvullende verzekering.  Afhankelijk van het aanvullende pakket heeft het kind recht op het aantal behandelingen zoals vermeld in het verzekeringspakket. Dit kan per jaar veranderen. Dit kunt u navragen bij de zorgverzekeraar of nakijken in uw polis.
Kinderen hebben, bij behandelingen van aandoeningen uit de chronische lijst, een volledige dekking vanuit de basisverzekering. Informeer bij uw verzekeraar naar de specifieke voorwaarden van uw verzekering.

Bij alle zorgverzekeraars moeten wij rechtstreeks de behandelingen declareren. Alleen als het maximale aantal te vergoede behandelingen is bereikt, krijgt u een nota over de resterende behandelingen.

De aanmelding
Er wordt behandeld op afspraak en op verwijzing. U kunt uw kind telefonisch aanmelden. Wanneer het mogelijk is wordt direct een afspraak gemaakt. Wij streven ernaar uw kind binnen 3 werkdagen in te plannen.

De eerste afspraak
Tijdens de eerste afspraak zal de kinderfysiotherapeut de persoonsgegevens van uw kind opnemen. Daarnaast zal er een gericht vraaggesprek plaatsvinden om de hulpvraag van uw kind in kaart te brengen. Dit wordt eventueel gevolgd door een lichamelijk en/of motorisch onderzoek en indien gewenst het invullen van een vragenlijst. Uiteindelijk zal de kinderfysiotherapeut samen met u en uw kind bespreken hoe het behandelplan eruit gaat zien.

Wat neemt u mee?

  • Verwijspapieren als uw kind door een arts of specialist verwezen is
  • Verzekeringsgegevens van uw kind
  • Geldig legitimatiebewijs van uw kind indien aanwezig

Wanneer uw kind een afspraak in de praktijk heeft kunnen u en uw kind plaatsnemen in de ontvangstruimte. Indien nodig kan de behandeling ook bij het kind aan huis plaatsvinden.

Afmelden
Gemaakte afspraken dienen 24 uur van te voren worden afgezegd. Niet nagekomen afspraken worden in rekening gebracht. Zie hiervoor ook de betalingsvoorwaarden op de website of in de praktijk. Indien u in het weekend af wilt bellen, kunt u een bericht inspreken op het antwoordapparaat.

Tarieven en betalingsvoorwaarden
De tarieven en betalingsvoorwaarden zijn te vinden op onze website. U kunt ze ook vinden op het informatiebord in de wachtkamer.

Afwezigheid van de kinderfysiotherapeut
Bij afwezigheid van uw behandelend kinderfysiotherapeut door vakantie, ziekte of studie zullen wij proberen de continuïteit van de behandeling te waarborgen door vervanging te regelen. U kunt er ook voor kiezen om op terugkomst van uw kinderfysiotherapeut te wachten.

Klachtenregeling
Op onze praktijk is de klachtenregeling van onze beroepsgroep KNGF van toepassing. In de folder ‘Als u een klacht heeft over uw fysiotherapeut’ kunt u lezen wat u moet doen bij klachten of onvrede over onze zorgverlening. Meer informatie hierover is ook te vinden op onze website.

Legitimeren
In de zorgverzekeringswet is vastgelegd dat patiënten zich moeten kunnen identificeren bij een bezoek aan een zorgverlener. Kinderen jonger dan veertien jaar zijn niet verplicht een identiteitsbewijs te bezitten. Identificatie gebeurt dan aan de hand van de zorgpas en het legitimatiebewijs van de ouder.

Privacy
Uw gegevens worden behandeld conform het privacyreglement van de praktijk. Het privacyreglement is te lezen op onze website. U kunt ze ook vinden op het informatiebord in de wachtruimte.

Aansprakelijkheid
Kinderfysiotherapie Uithoorn is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal of schade aan of van goederen.