Privacyreglement


Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Kinder- en Jeugdgezondheidszorg (NVFK) en opgenomen in het Kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF). Daarnaast staan wij geregistreerd in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Dit betekent dat we de wettelijk beschermde titel kinderfysiotherapeut mogen voeren.

 • Corien Baijens: Zorgverlenersnummer: 04-003730                    BIG nummer: 69033020604
 • Wilma van Hoek: Zorgverlenersnummer: 04-001821                  BIG nummer: 59035615404
 • Onze AGB-code van de praktijk: 04-(0)33186
 • Wij zijn ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer: 34369040

 

Privacybeleid 

Hieronder vindt u het door ons nageleefde privacybeleid.

 1. Behalve de fysiotherapeut die uw kind behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk en eventuele stagiaires. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

 2. Het kind of zijn/haar wettelijke vertegenwoordigers heeft het recht om binnen een redelijke termijn, de gegevens die over hem/haar zijn vastgelegd in te zien. De fysiotherapeut verstrekt aan de patiënt of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger desgevraagd zo spoedig mogelijk, doch ten minste binnen vier weken, inzage in het dossier bedoeld in artikel 18.

 3. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn zijn vastgelegd kunt u de behandelde fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.

 4. Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.

 5. Gegevens van uw kind worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat uw kind of zijn/haar wettelijke vertegenwoordigers hiervoor toestemming heeft gegeven.

 6. Nadat uw kind behandeld is, worden de gegevens 15 jaar zorgvuldig bewaard.

 7. Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met de gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

  Uiteraard gaan wij zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Mocht u vragen hebben over ons privacybeleid of over de verstrekte gegevens kunt u ons altijd direct contacteren.