Privacyreglement


Wij zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie (NVFK) in de Kinder- en Jeugdgezondheidszorg en opgenomen in het Kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF). Om in het Kwaliteitsregister te blijven staan, moeten we ons nascholen om onze registratie te behouden. Daarnaast staan we in het zogeheten BIG-register (beroepen in de individuele gezondheidszorg), wat betekent dat we de wettelijk beschermde titel kinderfysiotherapeut mogen voeren. Wij zijn ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer: 34369040. AGB-code van de praktijk: 04-(0)33186

 
Corien Baijens: Zorgverlenersnummer: 04-003730                  Bignummer: 69033020604

Wilma van Hoek: Zorgverlenersnummer: 04-001821                  Bignummer: 59035615404

 

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Onderstaand is het reglement weergegeven:

  1. Behalve de fysiotherapeut die uw kind behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk en eventuele stagiaires. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

  2. Het kind of zijn/haar wettelijke vertegenwoordigers heeft het recht om binnen een redelijke termijn, de gegevens die over hem/haar zijn vastgelegd in te zien. De fysiotherapeut verstrekt aan de patiënt of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger desgevraagd zo spoedig mogelijk, doch ten minste binnen vier weken, inzage in het dossier bedoeld in artikel 18.

  3. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn zijn vastgelegd kunt u de behandelde fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.

  4. Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.

  5. Gegevens van uw kind worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat uw kind of zijn/haar wettelijke vertegenwoordigers hiervoor toestemming heeft gegeven.

  6. Nadat uw kind behandeld is, worden de gegevens 15 jaar zorgvuldig bewaard.

  7. Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met de gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.