Tevredenheidsonderzoek


U heeft de mogelijkheid om Kinderfysiotherapie Praktijk Uithoorn, aan het einde van het behandeltraject, te beoordelen middels een anoniem tevredenheidsonderzoek. Dit onderzoek wordt u toegezonden per e-mail namens Qualiview. Wij stellen het op prijs als u hieraan meewerkt; met uw hulp verbeteren wij onze service!

De tevredenheid van onze patiënten wordt doorlopend gemeten met de Fysio Prestatie Monitor van Qualiview. Onze patiënten hebben onze praktijk in 2018 (gemeten met de Fysio Prestatie Monitor) gewaardeerd met het gemiddelde cijfer 8.6. 

Onze patiënten waardeerden ons in 2018 met het gemiddelde cijfer:

0