Tevredenheidsonderzoek


U heeft de mogelijkheid om Kinderfysiotherapie Praktijk Uithoorn, aan het einde van het behandeltraject, ons te beoordelen middels een anoniem tevredenheidsonderzoek. Dit onderzoek wordt u toegezonden per e-mail namens Qualiview. Wij stellen het op prijs als u hieraan meewerkt; met uw hulp verbeteren wij onze service!

De tevredenheid van onze patiënten wordt doorlopend gemeten met de Prestatiemonitor Qualiview. Onze patiënten hebben onze praktijk in 2016 (gemeten met de CQ-Index Fysiotherapie) gewaardeerd met het gemiddelde cijfer 9,2. 

Onze patiënten waarderen ons met het gemiddelde cijfer van:

0