Tarieven


Tarievenlijst Kinderfysiotherapie en reguliere Fysiotherapie per 1 januari 2019

De tarieven zijn gebaseerd op de tarieven die Zorg en Zekerheid hanteert voor KwaliteitZorg. De huidige tarieven kunt op vinden op de website van Zorg en Zekerheid.

Zitting kinderfysiotherapie

€42,67

Zitting reguliere fysiotherapie

 €31,01

Toeslag behandeling buiten de praktijk

 €11,21

Extra kinderfysiotherapeutisch rapport

€41,92

Screening

€11,26

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek

€41,66

Intake en onderzoek na screening

 €30,40

Intake en onderzoek na verwijzing

€40,20

Instructie/overleg met ouders van de patiënt

€42,67

Niet nagekomen afspraak/zitting kinderfysiotherapie

€42,67

Niet nagekomen afspraak/zitting reguliere fysiotherapie

€31,01

Deze tarieven zijn geldig per 1 januari 2019, alle op deze site getoonde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en/of fouten.