Tarieven


Tarievenlijst Kinderfysiotherapie en reguliere Fysiotherapie 2017

De tarieven zijn gebaseerd op de tarieven die Zorg en Zekerheid hanteert voor KwaliteitZorg 3*. De huidige tarieven kunt op vinden op de website van Zorg en Zekerheid.

Zitting kinderfysiotherapie

€43,50

Zitting reguliere fysiotherapie

 €31,75

Toeslag behandeling buiten de praktijk

 €12,50

Extra kinderfysiotherapeutisch rapport

€38,00

Screening

€11,50

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek

€52,50

Intake en onderzoek na screening

 €33,50

Intake en onderzoek na verwijzing

€42,50

Instructie/overleg met ouders van de patiënt

€34,00

Overleg extern

€58,50

Niet nagekomen afspraak/zitting kinderfysiotherapie

€43,50

Niet nagekomen afspraak/zitting reguliere fysiotherapie

€31,75

Deze tarieven zijn geldig per 1 januari 2017.