Wij werken vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid


De nieuwe kindtool. Machteld Huber, grondlegger van het Institute for Positive Health (IPH) stelt: ‘Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven’ (iph.nl).